Voor developers

Toegang via API

Dataplatform biedt datasets als downloadbare bestanden aan. Veel datasets zijn ook toegankelijk via een API. Die vind je op de detailpagina van een dataset onder de knop "Data API".

De Dataplatform API maakt gebruik van de standaard van CKAN. Lees de volledige CKAN API documentatie voor nadere details. Hieronder staan enkele voorbeelden die afkomstig zijn uit de brondocumentatie.

De API van CKAN toont de belangrijkste mogelijkheden aan API-clients. 

Een overzicht van alle datasets: https://ckan.dataplatform.nl/api/3/action/package_list

Bekijk een dataset: https://ckan.dataplatform.nl/api/3/action/package_show?id=afvalcontainers-schiedam

Zoek naar datasets met het woord "boom": https://ckan.dataplatform.nl/api/3/action/package_search?q=boom

Zoek naar bestanden met het woord "strooiroute": https://ckan.dataplatform.nl/api/3/action/resource_search?query=description:strooiroute

QGIS

Een andere handige manier om (geografische) datasets te bekijken is met het open source GIS-pakket Qgis

Als je gebruikt maakt van de desktopversie van Qgis, kun je onder het tabblad "Plugins" --> "Manage and install plugins" de CKAN Browser installeren. Bij de serverinstellingen kies je voor "https://ckan.dataplatform.nl/api/3/". Daarmee heb je direct toegang tot alle bestanden van Dataplatform en kun je binnen QGIS spelen met de (presentatie van) datasets.

Als je (na installatie van de plugin) op het CKAN icoon klikt in de navigatiebalk, kun je direct door alle datasets zoeken, zoals je hieronder ziet.

Interactieve kaarten en apps maken met Arcgis online

Een handige manier om kaart apps van datasets te maken is met de gratis te gebruiken versie van Arcgis online (openbaar account).

Door de hyperlink te kopiëren van de Esri REST service en in een kaart te plakken maak je een live koppeling met de API. De API serveert de meest actuele data, hierdoor blijft je kaartje altijd actueel.

Hoe werkt dit:

Zoek een dataset waar je een kaartje van wil maken:

Klik op de optie Asri Rest API:

Kopieer de URL.

Ga naar arcgis online, klik op de optie kaart, het volgende scherm verschijnt:

Klik op het knopje Toevoegen en kies laag toevoegen vanaf het web, het volgende scherm verschijnt: 

Plak nu in het veld URL de URL die je net gekopieerd hebt en klik op Laag toevoegen. Je kunt meerdere legen toevoegen op deze manier. Kaartjes kunnen naar wens vormgegeven worden en gedeeld op internet, embed in een website of als App gepubliceerd worden.

Arcgis online heeft een uitgebreide helpfunctie. Hier is een handleiding te vinden.

Interactieve grafieken maken met Tableau

Een handige manier om grafieken van datasets te maken is met de gratis te gebruiken versie van Tableau.

Hoe werkt dit:

Download een dataset als CSV bestand. Dit bestand is te openen en te bewerken in Excel en Google Drive. Deze data is in te laden in tableau, te bewerken, te analyseren en te visualiseren. Tableau heeft uitgebreide video tutorials die je snel op weg helpen om rijke datavisualisaties te maken. Voorbeeld: Visualisatie subsidieregister 2014 – 2015:

Meer databronnen

Onderstaande lijst geeft een overzicht van andere interessante (open) databronnen:

 • Basisregistratie Topografie
  Overzicht van gegevens uit de basisregistratie Topografie. De Basisregistratie Topografie (BRT) bestaat uit digitale topografische bestanden op verschillende schaalniveaus.
 • Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
  Service die verwijst naar realtime informatie vanuit de BAG
 • Basisregistratie Kadaster
  Overzicht van gegevens uit de basisregistratie Kadaster. De basisregistratie Kadaster bestaat uit de kadastrale registratie van onroerende zaken en zakelijke rechten; de Kadastrale kaart. Op deze kaart is de ligging van de kadastrale percelen te zien (inclusief perceelnummer).
 • Onderwijs
  Gegevens over het bekostigde onderwijs in Nederland. De gegevens gaan over leerlingen, diploma's, personeel, financiën, samenwerkingsverbanden of de locatie van scholen en worden beschikbaar gesteld, zodat anderen zelf informatieproducten kunnen ontwikkelen.
 • PDOK services (Publieke Dienstverlening Op de Kaart)
  Overzicht van services van Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK). De services verwijzen naar realtime data van verschillende onderwerpen. De services zijn op alfabet gesorteerd en hebben betrekking op datasets afkomstig uit het nationaal Georegister. Daarnaast staat een link weergeven naar de PDOK viewer waarbij data op de kaart weergegeven staat.
 • Basisregistratie Grootschalige Topografie
  Overzicht van gegevens uit de basisregistratie Grootschalige topografie. De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wordt dé gedetailleerde grootschalige basiskaart (digitale kaart) van heel Nederland. Op éénduidige wijze wordt de ligging van alle fysieke objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en (landbouw)terreinen geregistreerd.
 • Basisregistratie Voertuigen
  Verwijzing naar het kentekenregister Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) waar je kan zoeken naar data die afkomstig zijn uit de basisregistratie Voertuigen. Het kentekenregister RDW is openbaar toegankelijk, de rest van de data uit BRV is niet openbaar toegankelijk.
 • Basisregistratie Ondergrond (BRO)
  Verwijzing naar de site van Dino loket waar je kan zoeken naar data die afkomstig zijn uit de basisregistratie Ondergrond.
 • Basisregistratie Nieuwe Handelsregister (NHR)
  Verwijzing naar site van Kamer van Koophandel (KvK) waar je kan zoeken naar data die afkomstig zijn uit de basisregistratie Nieuwe Handelsregister. Deze data zijn beschikbaar als open data maar zijn wel tegen betaling verkrijgbaar.