Ruimtelijke kengetallen 2018 Den Haag

Waardering: (20 stemmen)

  • Beschrijving: Vanaf 2017 wordt jaarlijks een dataset met ruimtelijke kengetallen vervaardigd. Deze ruimtelijke kengetallen worden verzameld op bouwblokniveau, maar omwille van het onthullingsrisico kan deze dataset niet worden gedeeld als open data. Wel is het mogelijk om cijfers beschikbaar te stellen op buurtniveau. De bouwblokken (met inhoud) zijn vanaf dit jaar de bouwstenen van Den Haag in Cijfers, dus de cijfers van de bouwblokken zijn op geaggregeerd niveau exact hetzelfde als deze publiek toegankelijke bron. In de bouwblokken zijn zoveel mogelijk absolute aantallen ondergebracht. Deze getallen zouden met behulp van het veld Shape_area kunnen worden verrekend naar aantallen per km2 of hectare. Alleen voor het item woningwaarde is een gemiddelde aangehouden.
  • Bron: gemeente Den Haag
  • Verklaring attribuutnamen: zie spreadsheet in de dataset.
  • Doel registratie: inventarisatie
  • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden
  • Coördinatenstelsel: RDnew. De KML is WGS84

Databestanden

Ruimtelijke kengetallen 2018 (voorlopig)

Aangemaakt op: 08/14/2018 - 12:40
Last Modified: 02/21/2019 - 21:05

Ruimtelijke kengetallen 2018 (voorlopig). Shapefiles.

Aangemaakt op: 08/14/2018 - 12:40
Last Modified: 02/21/2019 - 21:11

Ruimtelijke kengetallen 2018 (voorlopig)

Aangemaakt op: 08/14/2018 - 12:40
Last Modified: 02/21/2019 - 21:14

Ruimtelijke kengetallen 2018 (voorlopig)

Aangemaakt op: 08/14/2018 - 12:41
Last Modified: 02/21/2019 - 21:17

Ruimtelijke kengetallen 2018 (voorlopig)

Aangemaakt op: 08/14/2018 - 12:41
Last Modified: 02/21/2019 - 21:26

Verklaring van de kolomnamen van de dataset

Aangemaakt op: 12/19/2018 - 10:28
Last Modified: 12/19/2018 - 10:28

Tags

Metadata

Veld Waarde
Bijgewerkt 2019-02-21T21:26:57.230261
Aangemaakt 2018-08-14T12:39:43.417190
Contact naam Beheerunit open data
Contact e-mail opendata@denhaag.nl
Thema bestuur
Data-eigenaar Gemeente Den Haag
Email data-eigenaar opendata@denhaag.nl
Update frequentie jaarlijks