Data

FilterActive filter: Vindplaatsen | Reset

Archeologische waarden en verwachtingen Den Haag

6 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer
 • Beschrijving: Hierop is aangegeven waar belangrijke archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, waar vindplaatsen worden verwacht, en welke zones geen archeologische betekenis hebben. Per zone is aangegeven welke onderzoekseisen, diepte- en oppervlaktevrijstellingen er bij ruimtelijke ontwikkelingen gelden voor de omgang met het al dan niet aanwezige bodemarchief. Zo wordt aangesloten bij de nieuwe wetgeving en het onderliggende Europees Verdrag van Malta, die beogen archeologie vast onderdeel te laten zijn van de besluitvorming over de ruimte.
 • Bron: gemeente Den Haag
 • Doel registratie: inventarisatie
 • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden
 • Mogelijkheden: Deze dataset is geschikt voor het inzichtelijk maken van de locatie op de kaart
 • Coördinatenstelsel: RDnew. De KML is WGS84
Waardering: (8 stemmen)

Bijlagen

 • archeologischewaarden.html

  18-12-2018, HTML,
 • archeologischewaarden.zip

  18-12-2018, ZIP,
 • archeologischewaarden.json

  18-12-2018, JSON,
 • archeologischewaarden.kml

  18-12-2018, KML,
 • archeologischewaarden.xlsx

  18-12-2018, XLSX,
 • archeologischewaarden.csv

  18-12-2018, CSV,