Data

FilterActive filter: Openbare Rapportage | Reset

Emancipatiemonitor Den Haag

15 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer
 • Beschrijving: Emancipatie staat voor gelijke rechten voor iedereen. Het uitgangspunt van gelijke rechten en gelijke kansen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. In deze emancipatiemonitor kijken we daarom niet alleen naar emancipatie van de vrouw maar ook van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT’s).
 • Thema: Bestuur
 • Bron intern: Gegevens Personeel Den Haag (niet openbaar), inwonersonderzoek Den Haag (niet openbaar)
 • Bron extern: CBS Statline (https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/navigatieScherm/thema), Den Haag in Cijfers (https://denhaag.buurtmonitor.nl/)
 • Geografische eenheid: Stad en stadsdeel
 • Serie: Emancipatiemonitor vanaf 2013
Waardering: (5 stemmen)

Bijlagen

 • Emancipatiemonitor Den Haag 2015

  11-04-2018, PDF,
 • Emancipatiemonitor Den Haag 2017

  11-04-2018, PDF,
 • Emancipatiemonitor Den Haag 2018

  11-04-2018, PDF,
 • Emancipatiemonitor Den Haag 2016

  11-04-2018, PDF,
 • Emancipatiemonitor Den Haag 2014

  11-04-2018, PDF,
 • Emancipatiemonitor Den Haag 2013

  11-04-2018, PDF,

Hagenaars en Sport

6 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer
 • Beschrijving: In 2010 en 2014 heeft de gemeente Den Haag inwoners van de stad vragen gesteld over hun sportgedrag. In deze rapporten wordt daarvan verslag gedaan. De uitkomsten van het onderzoek en de informatie in de rapporten geven beleidsmakers, het college, raadsleden en iedereen die betrokken is bij sport in Den Haag ondersteuning bij het uitvoeren van hun werkzaamheden.
 • Thema: Cultuur en recreatie
 • Bron intern: Sportonderzoek inwoners Den Haag (niet openbaar)
 • Geografische eenheid: Gemeente
 • Serie: Hagenaars en Sport, 2010 en 2014
Waardering: (7 stemmen)

Bijlagen

 • Hagenaars en sport 2010

  11-04-2018, PDF,
 • Hagenaars en Sport 2014

  11-04-2018, PDF,

Onderwijsachterstanden per wijk in Den Haag, 2017

keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer
 • Beschrijving: Hoeveel kinderen met een verhoogde kans op een onderwijsachterstand zijn er per wijk in Den Haag? En in welke mate is er sprake van concentratie? Aanleiding voor het onderzoek is de veranderende financiering vanuit het Rijk aan scholen en gemeenten in de aanpak van onderwijsachterstanden. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verandert per 1 januari 2019 de wijze waarop toekenningen bepaald worden. Om de nieuwe toewijzing van gelden over scholen en gemeenten te bepalen maakt het ministerie gebruik van een door het CBS ontwikkeld model, dat een inschatting maakt van onderwijskansen, op basis van achtergrond- en omgevingskenmerken van het kind.
 • Thema: Onderwijs
 • Bron: Gemeente Den Haag. Urban Data Center/CBS. https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2018/49/onderwijsachterstanden-per-wij...
Waardering: (0 stemmen)

Bijlagen

 • OnderwijsachterstandenperwijkinDenHaag2017.xlsx

  10-12-2018, XLSX,
 • OnderwijsachterstandenperwijkinDenHaag2017_Heatmaps.pdf

  10-12-2018, PDF,

Kinderopvang Den Haag

7 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer
Waardering: (7 stemmen)

Bijlagen

 • BSO_2018_DH_def.pdf

  26-03-2018, PDF,
 • DAG_Kinderdagverblijven_excl_PSZ_2018_DH_def.pdf

  26-03-2018, PDF,
 • DAG_Kinderdagverblijven_incl_PSZ_2018_DH_def.pdf

  26-03-2018, PDF,
 • PSZ_Peuterspeelzalen_2018_DH_def.pdf

  26-03-2018, PDF,
 • VGO_Gastouders_2018_DH_def.pdf

  26-03-2018, PDF,
 • CBS_Kinderopvang_2016_def.pdf

  26-03-2018, PDF,

Ouderenmonitor Den Haag

8 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer
 • Beschrijving: In de serie Ouderenmonitoren wordt een beeld geschetst van de positie van 55-plussers in Den Haag op het gebied van gezondheid, waardering voor de leefomgeving/woonsituatie, financiële positie, deelname aan de maatschappij en beschikbaarheid en bereik van voorzieningen voor ouderen in Den Haag. Er wordt niet alleen gekeken naar de situatie zoals die nu is, maar ook naar ontwikkelingen en mogelijke trends.
 • Thema: Bestuur
 • Bron intern: BRP, Veiligheidsmonitor, Stadsenquete, WMO monitor (niet openbaar)
 • Bron extern: Den Haag in Cijfers (https://denhaag.buurtmonitor.nl), CBS Statline (https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/navigatieScherm/thema)
 • Geografische eenheid: Gemeente, stadsdeel en wijk
 • Serie: Ouderenmonitor vanaf 2010
Waardering: (4 stemmen)

Bijlagen

 • Ouderenwijzer 2010

  12-04-2018, PDF,
 • Ouderenmonitor_2017 (def)

  12-04-2018, PDF,
 • Ouderenmonitor 2011

  12-04-2018, PDF,
 • Rapportage Ouderenmonitor 2014-def(hr)

  12-04-2018, PDF,