Data

FilterActive filter: Onderwijsachterstand | Reset

Onderwijsachterstanden per wijk in Den Haag, 2017

4 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer
  • Beschrijving: Hoeveel kinderen met een verhoogde kans op een onderwijsachterstand zijn er per wijk in Den Haag? En in welke mate is er sprake van concentratie? Aanleiding voor het onderzoek is de veranderende financiering vanuit het Rijk aan scholen en gemeenten in de aanpak van onderwijsachterstanden. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verandert per 1 januari 2019 de wijze waarop toekenningen bepaald worden. Om de nieuwe toewijzing van gelden over scholen en gemeenten te bepalen maakt het ministerie gebruik van een door het CBS ontwikkeld model, dat een inschatting maakt van onderwijskansen, op basis van achtergrond- en omgevingskenmerken van het kind.
  • Thema: Onderwijs
  • Bron: Gemeente Den Haag. Urban Data Center/CBS. https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2018/49/onderwijsachterstanden-per-wij...
Waardering: (0 stemmen)

Bijlagen

  • OnderwijsachterstandenperwijkinDenHaag2017.xlsx

    10-12-2018, XLSX,
  • OnderwijsachterstandenperwijkinDenHaag2017_Heatmaps.pdf

    10-12-2018, PDF,