Data

FilterActive filter: Huisvesting | Reset

Woningbezit SVH leden per 1-1-2016 per gemeente in regio Haaglanden

6 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer

Per corporatie van de SVH wordt inzicht gegeven in het aantal woningen per 1 januari 2016, in de nieuwbouwproductie in 2015, in de onttrekking door sloop in 2015 en in de onttrekking door verkoop in 2015. In het rapport is vervolgens een aantal tabellen opgenomen van het aantal zelfstandige woningen (exclusief maatschappelijk eigendom en exclusief studentenwoningen), onzelfstandige woningen en studentenwoningen (zowel maatschappelijk als niet maatschappelijk eigendom) en zelfstandige woningen in maatschappelijk eigendom per corporatie naar subsidiabele huurklasse (in combinatie met het aantal kamers), kale huurklasse, woonoppervlak-klasse, aantal kamers, WWS-puntenklasse, toegankelijkheid, eigendomssituatie, energielabel, Woz-waarde, woningtype en het aantal ingrijpende woningverbeteringen in 2015.

Waardering: (3 stemmen)

Bijlagen

 • Definitief Voorraadrapportage 2016 gemeente.pdf

  23-05-2017, PDF,

Corporatiebezit Den Haag

12 keer bekeken | Beschrijving [+] | Link | reageer
 • Beschrijving: Deze dataset bevat alle panden die in eigendom zijn van de acht grootste woningbouwcorporaties die actief zijn op Haags grondgebied. Van kleinere partijen is niet altijd bekend waar ze opereren. De originele data is niet in eigendom van de gemeente Den Haag, dus deze kan niet worden doorgeleverd. Wel kan de data in een sterk geaggregeerde vorm worden gedeeld. De adrespunten van de corporatiewoningen zijn gekoppeld aan onderliggende BAG pandvlakken, waarna alle pandvlakken per corporatie zijn samengevoegd. BAG pandvlakken kunnen groter zijn dan de eigenlijke woningen, dus het uiteindelijke oppervlak van de polygonen kan iets afwijken van de realiteit. Wel geeft de dataset een goed beeld van de spreiding van corporatiebezit over de stad.
 • Bron: Sociale Verhuurders Haaglanden SVH
 • Viewer: http://arcg.is/CHe5C
 • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden
 • Mogelijkheden: Deze dataset is geschikt voor het inzichtelijk maken van de locatie op de kaart
 • Datum laatste update: 23-11-2017
 • Coördinatenstelsel: RDnew. De KML is WGS84
Waardering: (7 stemmen)

Bijlagen

 • corporatiebezit.html

  15-02-2019, HTML,
 • corporatiebezit.json

  15-02-2019, JSON,
 • corporatiebezit.kml

  15-02-2019, KML,
 • corporatiebezit.zip

  15-02-2019, ZIP,