Den Haag Open Data

Welkom op het open data platform van de gemeente Den Haag! Op deze website vindt u een overzicht van de beschikbare open data van de gemeente Den Haag. Als u ideeën heeft, verbeterpunten ziet of vragen wilt stellen, neem dan contact met ons op. In de toekomst gaat Gemeente Den Haag meer datasets publiceren. De gemeente Den Haag werkt samen met andere overheden om meer open data op een makkelijke manier beschikbaar te stellen. Samen werken we ook aan standaardisatie van datasets.

Open data is:

  • openbare data,
  • zonder auteursrechten of rechten van derden,
  • bekostigd uit publieke middelen,
  • verzameld voor werkzaamheden overheidsinstantie,
  • liefst ‘open standaard’; dat wil zeggen zonder barrières voor gebruik ICT-toepassingen,
  • liefst leesbaar door computers zodat zoekmachines de informatie kunnen vinden.

Waardevolle informatie

Om haar werk zo goed mogelijk te kunnen doen, verzamelt de gemeente Den Haag veel verschillende soorten gegevens. Informatie die waardevol en interessant kan zijn voor bedrijven, organisaties, journalisten, onderzoekers en bewoners. Zoals plattegronden met informatie, geografische data, resultaten van bewonersonderzoeken of allerlei gegevens over de stad. Volgens onderzoek kan open data grote economische waarde hebben. Veel mensen en organisaties kunnen ervan profiteren. Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken, stelt de gemeente Den Haag deze data zo veel en zo gemakkelijk mogelijk beschikbaar. De data zijn bekostigd uit publieke middelen en daarom gratis toegankelijk. Voorbeelden van kaarten en grafieken gemaakt met open data zijn op www.kaartendenhaag.nl te vinden. 

Beheerunit Open data

De beheerunit open data adviseert en begeleidt verschillende open datatrajecten binnen en buiten de gemeente. De unit wil deze informatie voor burgers, non-profit organisaties en commerciële partijen zo goed mogelijk beschikbaar te stellen. Kijk hier voor meer informatie. Vanuit de beheerunit participeren wij in diverse projecten en platforms en werken samen met andere gemeenten en organisaties om samen de stad vorm te geven aansluitend op agenda ruimte voor de stad. Heb je ideeën of vragen hierover neem contact met ons op: opendata@denhaag.nl 

Gebruiksvoorwaarden open data Gemeente Den Haag

Iedereen – particulier en bedrijf – mag de als zodanig aangemerkte open data van de gemeente Den Haag, zoals geplaatst op denhaag.dataplatform.nl hergebruiken in eigen toepassingen. De gemeente Den Haag stelt de inhoud van de datasets met de grootst mogelijke zorg samen. Dit is echter geen garantie dat deze datasets volledig, accuraat en juist zijn. De gemeente Den Haag sluit iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit elk gebruik van deze datasets, waaronder ook – maar niet alleen – handelingen van een gebruiker van de datasets die op welke manier dan ook zijn ingegeven door de hier geplaatste informatie.

Bezoekadres